Članstvo LEGOS-a definirano je člancima 11., 12. i 13. Statuta Udruge

Članstvo može biti redovito, potporno i počasno.

Redovitim članom Udruge može postati svaka punoljetna osoba, koja je student Pravnog fakulteta u Osijeku ili je završila isti fakultet i koja je zainteresirana za rad u Udruzi. Također redovitim članom Udruge može postati i student nekog drugog fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku ako tako odluči Upravni odbor na prijedlog Predsjednika Udruge.

Članovi Udruge imaju pravo sudjelovati u aktivnostima Udruge, biti informirani o radu Udruge i birati i biti birani u tijela upravljanja Udruge. Pravo nadzora djelovanja i pravo poziva na odgovornost tijela i pojedinaca članovi ostvaruju u skladu sa Statutom Udruge.
Članovi Udruge imaju obvezu poštovati Statut Udruge, sve odluke koje donesu Skupština, Upravni odbor i druga tijela Udruge u okviru svoje nadležnosti, plaćati godišnju članarinu, čuvati materijalna dobra Udruge i izvršavati preuzete obveze.

Članstvo se uglavnom bazira na druženju i održavanju odnosa među članovima te upravo iz toga razloga postižemo najvišu koheziju u radu i djelatnostima Udruge.

Većina redovnih članova LEGOS-a su aktivni članovi i sudjeluju u aktivnostima LEGOS-a!

Za više o članstvu i aktivnostima LEGOS-a, kontaktirajte nas!
 

Powered By PFO